Reglement optocht

1.Jurering

Net als voorgaande jaren zal de jury letten op de volgende zaken:

* Verband tussen wagen en thema.
* Originaliteit.
* Veiligheid voor de kinderen en algemeen.
* Detail afwerking (denk ook aan de tractor of auto).
* Zelfwerkzaamheden (gehuurde wagens scoren slechter).

2.Veiligheid

Uit het oogpunt van veiligheid zijn er een aantal regels waar de deelnemers aan de optocht zich aan dienen te houden.

-  Ouads, minibikes, scooters, brommers ed. zijn niet toegestaan.
-  Bestuurders van wagens ed. dienen in het bezit te zijn van een
   geldig rijbewijs.
-  Alcohol in de optocht is niet toegestaan.
-  Het gooien van voorwerpen, waterballonnen en of waterstralen
   welke op publiek wordt gericht is niet toegestaan.
-  De trekkende voertuigen moeten voorzien zijn van
   deugdelijke remmen.
-  Fietsers mogen zich niet aan de trekkende en/of feestwagen
   mee laten slepen.
-  Het is niet toegestaan meerdere personen op de tractor
   te vervoeren.
-  Er zal langzaam worden gereden.
-  De rijders van de voertuigen dienen de aanwijzingen van de
   verkeersregelaars direct op te volgen.
-  Deelname is geheel voor  eigen risico, de organisatie is niet
   aansprakelijk voor eventuele letsel of schade.

De verkeersregelaars zijn te herkennen aan het vertrouwde verkeersvest.

De organisatie behoudt zich het recht deelnemers bij overtreding van bovenstaande reglementen of bij ander niet toelaatbaar gedrag,
terstond uit de optocht te verwijderen.
Waar de regels niet in voorzien behoudt de organisatie zich het recht actie te ondernemen.

Wij stellen het zeer op prijs dat u rekening houdt met het parkeren van uw auto. Houdt de route zoveel mogelijk auto vrij. Dit komt het zicht op de feestwagens en de algehele veiligheid ten goede.

De verkeersregelaars fietsen mee met de optocht, de laatste verkeersregelaar geeft het teken aan het verkeer dat zij
weer op mogen rijden.

        Laten we met elkaar zorgen dat we weer terug
           kunnen kijken op een geweldige optocht!!