De prijswinnaars van de optocht

Ereprijs:      Bokito on the run  - Tuorrebout/Dotterblom

1ste prijs:    Napoleon - Elzeloane

2e prijs:       Hendrik Beike - Tsjerkestrjitte 29

3e prijs:       De Wallen - Kamminga en zo

Mooiste huurwagen:  Wi komme in de krante - Salomonlevy strjitte

Aanmoedigingsprijs: buurman en buurman - Familie Wijbenga

Aanmoedigingsprijs Jeugd: cafebar komt nooit - Swemmerloane 7

Poedelprijs: Veronica boot - De GraafWandelaars / fietsers

1ste prijs:
Frozen - Monique en Danique v.d. Valk

2e prijs: Adams family - G. Douma

3e prijs: Wandelaars 101 Dalmatiers

Aanmoedigingsprijs: Twister - Freonen van freonen