Het ontstaan...

Op 2 maart 2005 is de vereniging opgericht met als doel om de leefbaarheid in het dorp De Westereen te vergroten. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door eens in de twee jaar een dorpsfeest te organiseren.

De oprichters van de vereniging hebben gemeend om te kiezen voor de bestuurlijke vorm "vereniging" omdat juist dan ook de inwoners van de Westereen  mee kunnen denken en mee kunnen helpen om het doel zoals eerder beschreven te verwezelijken.

Bij de oprichting ten kantore van Notaris Rispens te Veenwouden waren de volgende personen aanwezig.

Angre Brink
Niek Westerhof
Herman de Hoop
Herre Boskma
Wessel de Roos

De vereniging is bij de Kamer van Koophandel Friesland ingeschreven onder: dossier nr. 01107551